Eigen bijdrage – Huisartsenpraktijk van Straaten en van Schie – Beverwijk
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk van Straaten en van Schie
Beeckzanglaan 54A 1942LT
Beverwijk

Eigen bijdrage

Wij willen u erop attenderen dat kosten voor onderzoek of beoordeling van een onderzoek moeten worden betaald via uw eigen bijdrage. Dit valt buiten de basiszorg waar de huisartsenzorg onder valt. De onderzoeken in het laboratorium zoals bloedonderzoek en kweken (urine, ontlasting, soa) en ook röntgenfoto’s , hartfilmpjes (ECG), holter etc. worden via uw eigen bijdrage betaald. Dit geldt ook voor medicatie bij de apotheek. Als u eigen bijdrage nog niet op is, kunt u een rekening van uw zorgverzekering ontvangen. Ook mensen met een chronische ziekte zoals Diabetes, COPD, hart en vaatziekte moeten onderzoeken en medicatie zelf betalen.