Huisartsenpraktijk van Straaten en van Schie – Beverwijk
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk van Straaten en van Schie
Beeckzanglaan 54A 1942LT
Beverwijk

Welkom bij huisartsenpraktijk van Straaten en van Schie

Heb ik de hulp van de huisarts nodig, betreffende verwijzingen?

Verwijsafspraken.nl is een initiatief van Help de Huisarts Verzuipt. Het geeft zorgverleners en patiënten antwoord op de vraag in welke situaties de huisarts betrokken moet worden en wanneer niet.

Kijk gerust even hierop of wij nog iets kunnen doen, of dat u rechtstreeks kunt gaan zonder verwijzing.

Publicatie: 17-01-2024

 

Handige links, om te zien of u wel naar de huisarts moet:

Heeft u al gekeken op de website van: https://Thuisarts.nl/ of https://www.moetiknaardedokter.nl/ ?

Hier staat nuttige informatie op want u kunt bekijken voordat u naar de praktijk belt.

Publicatie: 09-05-2023

 

Portaal aanmaken:

U dient op naam van de patient een portaal aan te maken, met een eigen emailadres. U mag niet op u eigen naam een econsult aanvragen voor u kind. De vraag over u kind komt dan in uw dossier.

Voor ieder account is een eigen emailadres nodig. U kunt dus niet uw eigen emailadres gebruiken voor u kind.

Via de website kunt u een portaal aanmaken. Via het portaal kunt u recepten aanvragen, een vraagstellen aan de dokter/assistente, foto’s toesturen of uw uitslagen bekijken.

Het portaal is niet om u in te schrijven als nieuwe patient, dit gaat via het inschrijfformulier wat u kunt vinden onder praktijkinformatie.

Publicatie: 09-05-2023

 

Herhaalrecepten:

Wij verzoeken u om herhaalrecepten via de receptenlijn of via het portaal aan te vragen. Lukt het niet via het portaal laat ons dit weten. Het kan zijn dat wij iets moeten aanpassen.

Publicatie: 22-08-2023

 

Gescheiden ouders

Als huisartsenpraktijk krijgen wij vragen van gescheiden ouders over de behandeling van hun kind(eren).
Hieronder geven wij aan wat de afspraken zijn rond het verstrekken van informatie of het inzetten van behandeling.

Ons uitgangspunt is dat het belang van het kind voorop staat.
Conflicten tussen ouders mogen noodzakelijke behandeling van het kind niet in de weg staan.

Wat betekent dit in de praktijk?

Gezag
Wij vragen ouders ons op de hoogte te houden van uw onderlinge afspraken: wij willen graag weten wie het ouderlijke gezag heeft, een van u of beiden.
Ook willen we weten wat u onderling heeft afgesproken wanneer uw kind een behandeling ondergaat of verwezen wordt.

Voogdij
Als de voogdij niet gedeeld is, verzoeken wij om een schriftelijke bevestiging. Als er een gezinsvoogd is, ontvangen wij graag de contactgegevens van de voogd.

Onze werkwijze

Voor eenvoudige huisartsgeneeskundige klachten gaan wij ervan uit, in het belang van uw kind, dat de ouder die op het spreekuur komt ook beslist namens de niet aanwezig ouder. Bij ingrijpende behandelingen streven wij er naar beide ouders op de hoogte te brengen en om toestemming te vragen. Dat moet medisch verantwoord zijn. Ook bij verwijzingen vragen wij toestemming van beide ouders, dit moet door beide ouders aan de praktijk worden doorgegeven.
Wij brengen geen verslag uit wanneer er een bezoek aan de huisarts geweest is. U mag wel navraag doen. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind zullen wij informatie verstrekken.

Met deze afspraken kunnen wij uw kind de beste zorg bieden, terwijl wij zoveel mogelijk rekening houden met uw rechten als gezaghebbende ouder.

Toelichting en onderbouwing van de werkwijze
De kunt u terugvinden in de volgende wegwijzer van de KNMG:
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/toestemming-en-informatie-bij-behandeling-van-minderjarigen

Publicatie: 27-07-2023

 

Eigen gegevens

Wilt u wijzigingen van adres, telefoonnummer of email aan ons doorgeven?!? Dit gaat niet automatisch.
Verzekeringsgegevens gaan wel automatisch.

Publicatie: 08-02-2022